اخبار30 تیر الی 2 مرداد ماه 1396:
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک الکامپ
نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است.
 ١٦:١٧ - 1396/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
شرکت مسداکو
با حضور نمایندگان فنی متین تایم:
ارائه مشاوره تخصصی به شرکت مسداکو
با حضور کارشناسان فنی و بازاریابی متین تایم مشاوره تخصصی خدمت به شرکت مسداکو گردید.
 ١٦:٠٠ - 1396/02/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاوره سازمان استثنایی
با حضور نمایندگان فنی متین تایم:
ارائه مشاوره تخصصی به پایگاه جامع اطلاع رسانی سازمان آموزش و پروش استثنایی کشور
با حضور کارشناسان فنی و بازاریابی متین تایم مشاوره تخصصی خدمت پایگاه جامع اطلاع رسانی سازمان آموزش و پروش استثنایی کشور ایران گردید.
 ١١:٠٠ - 1396/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاوره انجمن زنان
با حضور نمایندگان فنی متین تایم:
ارائه مشاوره تخصصی و تکمیلی به انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران
با حضور کارشناسان فنی و بازاریابی متین تایم مشاوره تخصصی و تکمیلی خدمت انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران گردید.
 ١١:٠٠ - 1396/01/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارائه مشاوره تخصصی و تکمیلی به شرکت تدبیر شاپ
با حضور نمایندگان فنی متین تایم:
ارائه مشاوره تخصصی و تکمیلی به شرکت تدبیر شاپ
با حضور نمایندگان فنی متین تایم مشاوره تخصصی خدمت شرکت تدبیر شاپ ارائه گردید.
 ١١:٠٠ - 1395/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>