اخبار > دهمین گردهمایی دانش آموختگان مجتمع آموزشی مفید:پوستر گردهمایی مجتمع آموزشی مفید

مقارن با عید سعید غدیر خم،دهمین گردهمایی دانش آموختگان مجتمع آموزشی مفید شنبه 18 شهریور ماه 1396 از ساعت 13_10:30 در مجتمع آموزشی مفید برگزار گردید.

تاریخ برگزاری: شنبه 18 شهریور ماه 1396(مقارن با عید سعید غدیرخم)

مکان برگزاری: تهران،اتوبان یادگار امام،بلوار شهید تیموری،کوچه شهید عموزاده،متوسطه دوره اول مفید

دهمین گردهمایی دانش موختگان مجتمع آموزشی مفید مقارن با عید سعید غدیر خم.


خروج