اخبار > ارائه مشاوره تخصصی به جناب آقای سرهنگ مرتضی لعلی و آقایان مسعود فخرزاده و منوچهر بشیری فردمشاوره تخصصی خدمت جناب آقای سرهنگ مرتضی لعلی و آقایان مسعود فخرزاده و منوچهر بشیری فرد در مورد راه اندازی سایت ارائه شد.

آموزش مجازی

در این جلسه که با موضوع راه اندازی وب سایت در حوزه آموزشی مجاز برگزار شد، توضیحات کاملی در مورد نرم افزار مدیریت محتوا، سیستمهای آموزشی مجازی، هاست، دامنه و سئو توسط کارشناس متین تایم ارائه گردید.


خروج