اخبار > ارائه مشاوره تخصصی به جناب آقای نژاد معصوم و جناب آقای سیاردر شرکت متین تایم، مشاوره تخصصی خدمت جناب آقای نژاد معصوم و جناب آقای سیار جهت راه اندازی سایت نظرسنجی ارائه گردید.

در این جلسه، گفتگویی پیرامون تهیه پروپوزال وب اپلیکیشن انجام شد و شرح کاملی از خدمات متین تایم خدمت مؤسسین وبسایت مذکور ارائه گردید.

در پایان مقرر شد، پروپوزال نهایی توسط آن مجموعه، جهت انجام اقدامات لازم و راه اندازی سایت ارسال گردد.


خروج